022 312 935

JUP Urbanizam Stara Pazova reference

Od 1967.godine, JUP Urbanizam je izradio više od tri stotine urbanističkih planova i projekata za teritoriju opština Stara Pazova, Inđija i Pećinci.

Pročitaj više

Preduzeće je jedno od retkih u Vojvodini koje ima mogućnost praćenja prostornog razvoja navedene teritorije (sa fokusom na opštinu Stara Pazova) od početka izrade planskih dokumenata nakon drugog svetskog rata do danas.
Sa druge strane, dinamičan privredni razvoj Opštine kao i blizina Beograda i Novog Sada, uslovili su da se na teritoriji opštine realizuje veći broj investicija iz privatnog sektora. Kako bi se realizovale na adekvatan način, JUP Urbanizam je u saradnji sa lokalnom samoupravom pre više od tri decenije, pokrenuo inicijativu i planski razradio više industrijskih zona u Opštini, od kojih je Industrijska zona u bloku 25 u Novoj Pazovi primer zone sa najdužim kontinuitetom i popunjenosti na teritoriji opštine Stara Pazova. JUP Urbanizam je odigrao značajnu ulogu u pripremanju urbanističkih i tehničkih uslova za realizaciju investicija privatnih investitora, kako u pomenutoj industrijskoj zoni, tako i u drugima širom opštine Stara Pazova. Najznačajniji klijenti za koje je izrađivana planska i/ili projektno tehnička dokumentacija u periodu 2000. - 2015. su:


 • Milšped
 • Nestle
 • Alumil
 • Delta Holding
 • Muehlbauer
 • Volvo
 • Scania
 • Mercedes Benz - Srbija i Crna Gore
 • Dewaco - MAN
 • Husqvarna
 • Delhaize
 • Nacionalna kuća fudbala (FSS; FIFA; UEFA)

Pored navedenog, za potrebe realizacije razvojnih inicijativa lokalne samouprave, JUP Urbanizam je izradio više studija i ekspertiza (studije izvodljivosti, idejna rešenja, akcioni planovi, situacione analize i sl.) iz domena arhitekture, urbanizma, lokalnog ekonomskog razvoja, integralnog planiranja, zaštite životne sredine, itd. Dokumenta su razvijana pretežno u okviru realizacije projektnih aktivnosti koje su u opštini Stara Pazova realizovali donatorski programi USAID-a, EU-IPA, UN Habitat, itd.

Preuzmite fajl sa referencama