022 312 935

JUP Urbanizam Stara Pazova planska dokumenta

U skladu sa nomenklaturom planskih dokumenata definisanih Zakonom o planiranju i izgradnji, reprezentativna planska dokumenta koja su izrađena od strane JUP Urbanizma za teritoriju opštine Stara Pazova nakon 2005.godine su:

Prostorni plan opštine

Prostorni plan opštine Stara Pazova određuje smernice za razvoj delatnosti i namenu površina kao i uslove za održivi i ravnomerni razvoj.

Prostorni plan opštine (PPO) 2011.

1. NAMENA POVRŠINA 2. MREŽA NASELJA I INFRASTRUKTURNI SISTEMI 3. TURIZAM I ZAŠTITA PROSTORA 4. KARTA SPROVOĐENJA PPO TEKST

Prostorni plan opštine (PPO) 2013.

1. NAMENA POVRŠINA izmene 2013-1-50.000 2. MREŽA NASELJA I INFRASTRUKTURNI SISTEM izmene-1-50.000 3. TURIZAM I ZAŠTITA PROSTORA izm-1-50.000 4. SPROVODJENJE izm-1-50.000 5. Usvojen plan

Planovi generalne regulacije

Plan generalne regulacije donosi se za naseljeno mesto sedište opštine a može se doneti i za druga naseljena mesta kada je to predviđeno prostornim planom.

PGR Banovci PGR Belegiš PGR Golubinci PGR Krnjaševci PGR Surduk PGR Vojka

Urbanistički projekti

Urbanistički projekat se izrađuje kada je to predviđeno planskim dokumentom ili na zahtev investitora, za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površina javne namene i urbanističko-arhitektonske razrade lokacija.

UP za preparcelaciju, izgradnju i uređenje industrijskog kompleksa Alumil coating Srbija UP za izgradnju i uređenje kompleksa Alumil YU industry UP za izgradnju skladišno distributivnog i poslovnog centra – Delta real estate UP za izgradnju proizvodnog kompleksa Henkel UP za izgradnju i uređenje distributivnog centra tehničkih gasova IMG UP za izgradnju 2.faze skladišno distributivnog centra građevinskog kompleksa ’’Milšped’’ u južnoj radnoj zoni naselja Krnješevci UP za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta na kompleksu Muhlbauer group UP za izgradnju stambeno poslovnog objekta – centar N.Pazove UP za izgradnju i uređenje kompleksa ’’Romapack’’ UP za preparcelaciju i izgradnju stambeno poslovnog objekta u Novim Banovcima UP za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u N.Pazovi – MM 99 UP za izgradnju prodajno servisnog kompleksa ’’SCANIA’’ UP za preparcelaciju i izgradnju nacionalne kuće fudbala Srbije u Staroj Pazovi UP za izgradnju i uređenje servisnog kompleksa ’’Husqvarna’’ UP za izgradnju sportsko-rekreativnog centra ’’Surduk’’ – bazeni horizont UP za izgradnju sportsko-rekreativnog kompleksa ’’Posejdon’’ u Starim Banovcima UP za preparcelaciju i izgradnju školskog kompleksa u Staroj Pazovi

Projekti parcelacije i preparcelacije

Na većem broju katastarskih čestica može se obrazovati jedna ili više građevinskih parcela na osnovu projekta preparcelacije, dok se veći broj građevinskih parcela može deliti parcelacijom do minimuma utvrđenog pravilima parcelacije. JUP Urbanizam je u proteklim decenijama uradio nekoliko stotina projekata parcelacija i preparcelacija od kojih su najznačajnije one za potrebe izgradnje kapitalnih infrastrukturnih i privrednih objekata.

Strateške procene uticaja na životnu sredinu

Strateška procena vrši se za planove, programe, osnove i strategije u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja ili korišćenja zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune, kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata određenih propisima kojima se uređuje procena uticaja na životnu sredinu.

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana opštine Stara Pazova na životnu sredinu Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana opštine Merošina na životnu sredinu Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana generalne regulacije naselja Krnješevci na životnu sredinu Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije istočne radne zone i preduzetničke zone ’’Volarsko polje’’ u Staroj Pazovi na životnu sredinu

Studije, analize, istraživanja, idejna rešenja

U cilju kontinuiranog proučavanja prostornih procesa i promena, JUP Urbanizam je izradio više studija, analiza i naučnih radova. Predmetna istraživanja i njihovi rezultati, sastavni su deo analitičko-dokumentacione osnove koja prati izradu planskih dokumenata. Navedene aktivnosti realizovane su samostalno kao i u saradnji sa drugim lokalnim, pokrajinskim i republičkim institucijama, naučnim ustanovama i univerzitetima.
Pored navedenog, za potrebe realizacije konkretnih investicija, formirana su brojna idejna rešenja stambenih, poslovnih, proizvodnih i sportsko-rekreativnih kompleksa i objekata kako za investitore iz javnog tako i privatnog sektora.

Studija korišćenja i uređenja priobalja i vodenog prostora reke Dunav na teritoriji opštine Stara Pazova Akcioni plan za izgradnju infrastrukturnog koridora u opštini Stara Pazova Profil opštine Stara Pazova za potrebe izrade Strategije održivog razvoja 2010-2020 ’’Prostorni i urbanistički planovi i njihov uticaj na proces izdavanja građevinskih dozvola u Srbiji’’ ’’Transformacija ruralnih naselja opštine Stara Pazova’’