022 312 935

JUP Urbanizam Stara Pazova planovi

Urbanistički planovi

JUP Urbanizam

Svetosavska 11/3
22300, Stara Pazova

022 312 935

jupupazova@yahoo.com

Plan generalne regulacije (PGR)

Plan generalne regulacije (PGR) donosi se za naseljeno mesto sedište opštine a može se doneti i za druga naseljena mesta kada je to predviđeno prostornim planom.

Planovi detaljne regulacije (PDR)

Plan detaljne regulacije (PDR) se donosi za delove naseljenog mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore i objekte i područja za koja je obaveza njegove izrade određena prethodno donetim planskim dokumentom.