022 312 935

27. Novembar 2015.

Anketiranje građana opštine Stara Pazova putem Interneta za potrebe izrade Plana detaljne regulacije centralnog bloka 4 u Staroj Pazovi

Poštovani sugrađani, u Javnom urbanističkom preduzeću Urbanizam Stara Pazova, u toku je izrada Plana detaljne regulacije centralnog bloka 4 u Staroj Pazovi. Predmetni blok okružen je delovima ulica Hvjezdoslavova, Karađorđeva i Svetosavska i deo je najužeg centra Stare Pazove.

Predmetni urbanistički plan definisaće koncept budućeg razvoja i predstavljaće osnov za formiranje javnih površina, izdavanje građevinskih dozvola i druge intervencije u narednim godinama (pravila uređenja i građenja).

U skladu sa navedenim, na ovaj način želimo da Vas pozovemo da uzmete učešća i popunite anketu koja se nalazi na zvaničnoj stranici opštine Stara Pazova na linku http://www.starapazova.rs/opstina-stara-pazova/anketa-o-bloku-4-u-staroj-pazovi-1.html kako bi se što bolje mogli uvideti stavovi građana o konkretnim problemima i temama vezanim kako za predmetni centralni blok tako i za širu zonu centra naselja Stara Pazova.

Anketa će biti aktivna u periodu od 27. novembra do 15. decembra 2015. godine, a njeni rezultati će biti objavljeni polovinom meseca decembra.

Dobijena saznanja i rezultati biće iskorišćeni za potrebe kreiranja radne verzije Plana detaljne regulacije centralnog bloka 4 u zoni centra Stare Pazove koji će biti predmet posebnog javnog uvida i javne rasprave.

Idi na početnu