022 312 935

1. Oktobar 2015.

''Novi simboli, novi identitet, novi grad – urbani i socio-ekonomski razvoj centralnog bloka 4 u Staroj Pazovi''

U opštini Stara Pazova početkom septembra meseca 2015. godine, započeta je realizacije projekta ''Novi simboli, novi identitet, novi grad – urbani i socio-ekonomski razvoj centralnog bloka 4 u Staroj Pazovi''. Projekat se realizuje uz tehničku podršku Švedskog međunarodnog centra za lokalnu demokratiju (Swedish International Centre for Local Democracy), SKL Internacional (SKL International) i Stalne konferencije gradova i opština iz Srbije.

Na poziv pomenutih organizacija, opština Stara Pazova je aplicirala tokom marta meseca zajedno sa još 16 lokalnih samouprava iz Srbije sa predlogom projekta kojim bi se unapredio urbani razvoj lokalne zajednice. Pored lokalnih samouprava iz Srbije, na konkurs su se mogle prijaviti i lokalne samouprave iz Makedonije, Turske i Gruzije. Nakon evaluacije pristiglih aplikacija, iz Srbije su izabrani projekti Grada Beograda, opštine Aranđelovac i opštine Stara Pazova.

Cilj realizacije projekta u Staroj Pazovi sastoji se od tri komponente:

  • Izrada plana detaljne regulacije centralnog bloka 4 u Staroj Pazovi
  • Kreiranja koncepta urbanog dizajna za predmetni prostor, i
  • Razvoj akcionog plana za unapređenje poslovanja i privlačenja investicija u pomenutom bloku

Kao jedan od osnovnih metodoloških koncepata prilikom realizacije projekta, biće primenjen švedski pristup integralnog planiranja ''Symbio City'' kako bi se postigao bolji kvalitet urbanog okruženja.

Plan detaljne regulacije centralnog bloka 4 u Staroj Pazovi predstavljaće prvi urbanistički plan detaljne razrade nakon više od 35 godina za navedeni prostor i kreiraće osnov za formiranje javnih površina, izdavanje građevinskih dozvola, parcelacije i druge planske intervencije u budućem periodu. Paralelno sa izradom urbanističkog plana, biće realizovano istraživanje lokalnog konteksta, tradicionalnih simbola u arhitekturi kao i navika lokalnog stanovništva kako bi se što preciznije definisali predlozi za nove simbole, arhitektonska rešenja, urbani mobilijar i sl. Na sredini realizacije projekta, kada se koncept planskih rešenja bude definisao, biće konsultovana privredna zajednica Opštine i potencijalni investitori, kako bi se dobili konkretni predlozi za unapređenje poslovanja na konkretnom prostoru ali i širem centru grada Stara Pazova sa posebnim osvrtom na mogućnost kreiranja projekata javno-privatnih-partnerstava.

Nosioci realizacije projektnih aktivnosti ispred opštine Stara Pazova su: Javno urbanističko preduzeće Urbanizam i kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Završetak projekta očekuje se tokom juna 2016. godine.

Idi na početnu