022 312 935

o nama

Osnovna delatnost preduzeća je izrada prostornih i urbanističkih planova za potrebe lokalnih samouprava u Srbiji sa težištem na opštinu Stara Pazova.

Više...

reference

Od 1967.godine, JUP Urbanizam je izradio više od tri stotine urbanističkih planova i projekata za teritoriju opštine Stara Pazova, Inđija i Pećinci.

Više...

planska dokumenta

U skladu sa nomenklaturom planskih dokumenata definisanih Zakonom o planiranju i izgradnji, reprezentativna planska dokumenta koja su izrađena od strane JUP...

Više...

Naši klijenti

1. Oktobar 2015.

''Novi simboli, novi identitet, novi grad – urbani i socio-ekonomski razvoj centralnog bloka 4 u Staroj Pazovi''

''Novi simboli, novi identitet, novi grad – urbani i socio-ekonomski razvoj centralnog...''

U opštini Stara Pazova početkom septembra meseca 2015. godine, započeta je realizacije projekta ''Novi simboli, novi identitet, novi grad – urbani i socio-ekonomski razvoj centralnog bloka 4 u Staroj Pazovi''. Projekat se realizuje uz tehničku podršku Švedskog...

Pročitaj više

27. Novembar 2015.

"Anketiranje građana opštine Stara Pazova putem Interneta za potrebe izrade Plana detaljne regulacije centralnog bloka 4 u Staroj Pazovi"

Anketiranje građana opštine Stara Pazova putem Interneta za potrebe izrade Plana...

Poštovani sugrađani, u Javnom urbanističkom preduzeću Urbanizam Stara Pazova, u toku je izrada Plana detaljne regulacije centralnog bloka 4 u Staroj Pazovi. Predmetni blok okružen je delovima ulica Hvjezdoslavova, Karađorđeva i Svetosavska i deo je najužeg centra Stare Pazove.

Pročitaj više

10. Mart 2016.

Puštena u rad zvanična Internet stranica JUP Urbanizma Stara Pazova

Puštena u rad zvanična Internet stranica JUP Urbanizma Stara Pazova

Na adresi www.jupu.rs od 1. januara 2016. godine počinje sa radom zvanična Internet stranica Javnog urbanističkog preduzeća Urbanizam iz Stare Pazove. Internet prezentacija javnog preduzeća predstavljaće zvaničan kanal komunikacije...

Pročitaj više

JUP Urbanizam je izradio više od tri stotine prostornih i urbanističkih planova i projekata za teritoriju opština Stara Pazova, Inđija i Pećinci.

300+

projekata