022 312 935

JUP Urbanizam Stara Pazova resenja

Idejna rešenja, studije i analize

JUP Urbanizam

Svetosavska 11/3
22300, Stara Pazova

022 312 935

jupupazova@yahoo.com

Studije, analize, istraživanja, idejna rešenja

Predmetna istraživanja i njihovi rezultati, sastavni su deo analitičko-dokumentacione osnove koja prati izradu planskih dokumenata. Navedene aktivnosti realizovane su samostalno kao i u saradnji sa drugim lokalnim, pokrajinskim i republičkim institucijama, naučnim ustanovama i univerzitetima. Pored navedenog, za potrebe realizacije konkretnih investicija, formirana su brojna idejna rešenja stambenih, poslovnih, proizvodnih i sportsko-rekreativnih kompleksa i objekata kako za investitore iz javnog tako i privatnog sektora.