022 312 935

JUP Urbanizam Stara Pazova planska dokumenta

Geografski informacioni sistem opštine Stara Pazova

JUP Urbanizam

Svetosavska 11/3
22300, Stara Pazova

022 312 935

jupupazova@yahoo.com

Geografski informacioni sistem opštine Stara Pazova predstavlja prostorno orijentisanu bazu podataka u kojoj se nalaze informacije o naseljima, infrastrukturi, urbanističkim zonama, javnoj imovini i drugim informacijama od značaja.

JUP Urbanizam predstavlja GIS centar opštinske uprave, koji koordinira razvojem predmetnog sistema za potrebe javnih preduzeća i ustanova kojima je osnivač lokalna samouprava. Izrada GIS-a započeta je kao aktivnost tokom realizacije projekta ’’Efikasno upravljanje javnom imovinom u opštinama Stara Pazova i Inđija’’ koji je finansiran od strane EU IPA programa Exchange 4 tokom 2014. i 2015.godine.

GROGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM